Image Gallery

NIEDZIELA KATECHETYCZNA / CATECHETICAL SUNDAY – September 17

NIEDZIELA KATECHETYCZNA – 17 września

Niedziela katechetyczna jest wspaniałą okazją do refleksji nad rolą, jaką każdy człowiek odgrywa na mocy chrztu w przekazywaniu wiary i bycie świadkiem Ewangelii. Temat tegorocznej Niedzieli katechetycznej brzmi: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście” - Mt 11, 28.

Módlmy się za wszystkich Katechetów i nauczycieli posługujących w naszej parafii. Polecamy szczególnie w tym roku Mary Dubiel, która od 50 lat jest katechetką, oraz Angela Locascio, będącą katechetą od 35 lat. Dziękujemy za ich posługę i świadectwo żywej wiary.

CATECHETICAL SUNDAY – September 17

Catechetical Sunday is a wonderful opportunity to reflect on the role that each person plays, by virtue of Baptism, in handing on the faith and being a witness to the Gospel. Catechetical Sunday theme is “Come to me all you who labor and are burdened” (Matthew 11:28).

Let us pray for all Catechists and Teachers from our Parish. We specially remember this year Mary Dubiel, who has been a catechist for 50 years, and Angela Locascio, who has been a catechist for 35 years. We thank them for their service and testimony of living faith.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE / FATIMA DEVOTION – September 13

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – 13 sierpnia

Matka Boża do Dzieci podczas objawień we wrześniu: „Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, aby uprosić koniec wojny. (...) Bóg jest zadowolony z waszych umartwień,(...).”

W kolejną rocznicę objawienia się Matki Bożej w Fatimie, przyszliśmy wypełnić Jej prośbę: „odmawiajcie codziennie różaniec”. Niech Bóg wynagrodzi wszystkim obecnym, zsyłając potrzebne łaski.

FATIMA DEVOTION – September 13

Our Lady to the Children during the apparitions in September: " Continue the Rosary, my children. Say it every day that the war may end. (...) God is pleased with your sacrifices (...).”

On the next anniversary of the apparition of Our Lady in Fatima, we have come to fulfill Her request: "pray the rosary every day." May God reward all those present, sending His graces.

DZIĘKCZYNIENIA za Beatyfikację Rodziny Ulmów / THANKSGIVING for the Beatification of the Ulma Family

DZIĘKCZYNIENIA za Beatyfikację Rodziny Ulmów
W Niedzielę 10 września podczas koncelebrowanej Eucharystii podziękowaliśmy Bogu za Beatyfikację Czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorię Ulmów wraz z ich dziećmi.
Specjalnymi gości uczestniczącymi we mszy świętej byli krewni Błogosławionych z Markowej.

THANKSGIVING for the Beatification of the Ulma Family
On Sunday, September 10, during the concelebrated Eucharist, we thanked God for the Beatification of the Venerable Servants of God Józef and Wiktoria Ulma and their children.
The special guests attending the mass were relatives of the Blessed from Markowa.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO / START OF THE SCHOOL YEAR

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
POLSKI PROGRAM RELIGIJNY
POLSKA SZKOŁA IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE
Dzieci i młodzież wraz z Rodzicami i Gronem Pedagogicznym 8 i 9 września, zgromadzili się w kościele św. Konstancji, aby uroczyście rozpocząć Nowy Rok Szkolny. Mszy św. przewodniczył ks Marek Jeziorański, który zachęcił uczniów do zdobywania wiedzy, poświęcił przybory szkolne i udzielił błogosławieństwa Bożego, aby wzrastali w mądrości Bożej.
Dziękujemy za obecność specjalnych gości, Prezesa Klubu Polonia, Pana Kazimierza Milewskiego i jego małżonki Pani Teresy Milewskiej, którzy przekazali Polskiej Szkole stypendia dla uczniów. Bóg zapłać za ich hojne wsparcie.
Wszystkim uczniom i całemu Gronu Pedagogicznemu życzymy wytrwałości i pilności w zdobywaniu wiedzy. Szczęść Boże.

START OF THE SCHOOL YEAR
POLISH RELIGIOUS PROGRAM
ST. MAKSYMILIAN KOLBE POLISH SCHOOL.

Children and young people together with their parents and teachers gathered on September 8 and 9 in the church of St. Constance to start the New School Year. The Celebrant of the Mass was Fr. Marek Jezioranski encouraged students to acquire knowledge, blessed school supplies and gave God's blessing so that they would grow in God's wisdom.

We would like to thank the special guests, the President of the Polonia Club, Kazimierz Milewski and his wife Teresa Milewski, who donated scholarships for students to the Polish School. God bless them for their generous support.

We wish all students and the entire teaching staff perseverance and diligence in acquiring knowledge. God bless.

Graduation and the end of the school year of St. Constance Catholic School.

GRADUATION AWARDS
Pastora's Awards: Nathaniel Ramirez & Krystian Rosol
Ann Marie McGeever Memorial Christian Athlete Award:
Nathaniel Ramirez, Krystian Rosol, Jocelyn Tran
Highest Honor Roll - 8 of 10 students
AWARDS WINNERS 1 TO 7 GRADE
"Tim Plichta" Award: Izabella Slowik, 2nd grade
Father Duda Scholarship - 7th grade students:
Julia Boblak, Sonya Mikita, Liliana Pawelko, John Pawlowski, and Alexander Sajdak - Franko.
Congratulations!
God bless you for the Summer Vacation!

Welcome to the Catholic Church!

Tina and Derek were welcomed into the Church on Sunday March 5 by Cardinal Blasé Cupich at Holy Name Cathedral. They will receive the Sacraments this Holy Thursday.

Catholic School Week - Holy Mass celebrated by Bishop Kevin Birmingham - January 29, 2023

Photos from St. Robert Bellarmine Open House Mass - January 29, 2023
Many thanks to Bishop Birmingham for celebrating with us and sharing a
special blessing with our Bruin athletes!