Image Gallery

THE SOLEMNITY OF THE EPIPHANY OF THE LORD / UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 2024

THE SOLEMNITY OF THE EPIPHANY OF THE LORD

The Epiphany commemorates the visit of the magi to worship the baby Jesus as told in the Gospel of Matthew: “Behold, magi from the east arrived in Jerusalem, saying, ‘Where is the newborn king of the Jews? We saw his star at its rising and have come to do him homage.’” Caspar, Balthazar and Melchior brought three gifts: Gold, Frankincense, Myrrh. Priests during masses blessed the chalk, so we can take it and write on the outside of our house, above or next to an entrance: C+M+B 2024 In Latin Christus Mansionem Benedicat, these words mean. "May Christ bless this house", as well as names of the magi Caspar, Melchior and Balthazar.

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Objawienie Pańskie upamiętnia wizytę mędrców, aby oddać pokłon Dzieciątku Jezus, z Ewangelii św. Mateusza: „Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy jego gwiazdę wschodzącą i przyszliśmy złożyć mu pokłon”. Kacper, Baltazar i Melchior przynieśli trzy dary: Złoto, Kadzidło i Mirrę.

Podczas liturgii kapłani pobłogosławili kredę, aby każda rodzina mogła wziąć ją do domu i na zewnętrznych drzwiach swojego domu, napisać: C+M+B 2024. Litery te czytamy: Christus Mansionem Benedicat - z języka łacińskiego: „Niech Chrystus błogosławi ten dom”, a także imiona mędrców: Cacper, Melchior i Baltazar.

« of 2 »